Carolina "Kaka" Bäckström

280714 - Brb, Belgien!
Nej, jag vet ärligt talat inte varför jag valt att komma med till Belgien med mina föräldrar. But here we go!