Carolina "Kaka" Bäckström

När tiden inte längre finns ser jag oss tillsammans
Det är inte ens kul längre

jag vet inte
Jag vill känna att jag lever, veta att jag räcker till